คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนไชยปราการ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารเบื้องต้นก่อนเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
         โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ สนามลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไชยปราการ  
 
....................................................................................................................
 
 

      กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนไชยปราการ เชิญชวนคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัด  เนื่องในวันเข้าพรรษา

 
 
.................................................................................................................................................
 

       
 
อบรม Google App for Education
 
พิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย
 
กิจกรรมปลูกป่าของ นศท.
 
       
             
       
เดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี2558
โครงการสร้างจิตสำนึกการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันไหว้ครูโรงเรียนไชยปราการ
ประจำปีการศึกษา2558