โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
      โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดี   
กับรองผู้อำนวยการ รัตติกรณ์ สุขดี ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             โรงเรียนไชยปราการขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ทองทิว  ลุงคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเหล่าผิ่ง แซ่หลี่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ ด.ช.สุชาติ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 13 คนสุดท้าย ในการแข่งขัน 180IQ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คนเก่งของเรา
         โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับ
นายปรัชญา ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการคัดเลือกสอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
 
   โรงเรียนไชยปราการ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
5 ธันวาคม  ณ บริเวณ หอประชุมโรงเรียน [คลิกดูภาพกิจกรรม]
กิจกรรมทำบุญตักบาตร  
   
    ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกันออกกำลังกาย ตามนโยบาย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. [คลิกดูภาพกิจกรรม]
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  
   
  กองลูกเสือโรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมพิธี
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามโรงเรียน [คลิกดูภาพกิจกรรม]
พิธีถวายราชสดุดี  
   
      ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี
และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ปีที่ 89 พร้อมกันทั่วประเทศ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  
   
     โรงเรียนไชยปราการ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
พิธีบำเพ็ญพระกุศล
สวดพระอภิธรรม
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันกราบสักการะถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลฯ โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
น้อมถวายความอาลัย  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
ร่วมงานวันปิยมหาราช