โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
   • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเข้าค่าย "ยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14"  เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2559 เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อครูนันท์นภัส ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
 
 

................................................................................................................

 
  • นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขประจำตัวนักเรียน กรณีพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งงานทะเบียน คุณครูมาลัยหรือ คุณครูกรรณิการ์  คลิกดูผลการเรียน
 
 
 
 

     

 
 
 

โรงเรียนไชยปราการ ดำเนินการโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง
"คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ให้แก่นางสาวสุทธิดา เขียวสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ท่านสิทธิชัย มูลเขียน มาเป็นประธานในพิธีมอบ มีท่านปลัดอาวุโสท่านแสวง กาศรีวิชัย กล่าวต้อนรับ
ท่านนายกธนภัส ผัดเวียง นายก อบต.ศรีดงเย็น ร่วมมอบผ้าห่ม  คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง
   
ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มลูกเสือ โรงเรียน
ไชยปราการ  จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  เนื่องในวัน วชิราวุธ
25 พฤศจิกายน 2558 วันสำคัญของกิจการลูกเสือไทย
ณ สนามโรงเรียนไชยปราการ   คลิกดูภาพกิจกรรม
ถวายราชสดุดี
 
   
    โรงเรียนไชยปราการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมปล่อยโคมลอย ประกวดกระทง ประกวดเทพียี่เป็ง โดยนักเรียนร่วมแสดงกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง   คลิกดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมยี่เป็ง