โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
    โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูรัชนี ศรีแสวง ครูผู้ฝึกสอน นายกิติพันธ์ ใจปัน นางสาวปาลิตา แสนยาเจริญกุล และนางสาวพรพิมล เพ็ญญาหลวง ที่ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ระดับชั้นม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
ครูผู้ฝึกสอนกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
การจัดสวนแก้ว
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

      โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง
ของเรา นายสิริภพ ตรีโพลา ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน โควต้าภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน (วิทย์-คณิต) และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
โควต้าภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อ
นายสิริภพ ตรีโพลา
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  
 

................................................................................................................

 

   
     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนไชยปราการ โดยการนำของท่านรองฯ รัตติกรณ์ สุขดี, คุณครูวารุณี สัตยพานิช และคุณครูอลงกรณ์ ไชยราช ร่วมพัฒนาวัดถ้ำตับเตา ตามโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งร่วมกับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 บ้านร้องธาร คลิกเพจโรงเรียน
   
   Finnian Garbaith นักเรียนตามโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จากประเทศนิวซีแลนด์  ได้กล่าวอำลา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ หลังจากที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย เป็นเวลา 1 เดือน คลิกเพจโรงเรียน
อำลา อาลัย Finnian  
   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ ได้จัดโครงการ ค่ายคณิตศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีรุ่นพี่นักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาร่วมให้ความรู้  และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ อย่างหลากหลาย
ค่ายคณิตศาสตร์