โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   
   โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น และมอบของที่ระลึก [ คลิกเพจโรงเรียน ]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2558
 
   
    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนไชยปราการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559 [ คลิกเพจโรงเรียน ]
   
     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนไชยปราการ โดยการนำของท่านรองฯ รัตติกรณ์ สุขดี, คุณครูวารุณี สัตยพานิช และคุณครูอลงกรณ์ ไชยราช ร่วมพัฒนาวัดถ้ำตับเตา ตามโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งร่วมกับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 บ้านร้องธาร [ คลิกเพจโรงเรียน]