โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
            โรงเรียนไชยปราการ สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดตารางสอบได้ ที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คนเก่งของเรา
         โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นายปรัชญา ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกสอบ ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้า โดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
โรงเรียนไชยปราการ จัดงานทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 56 ปี และทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา หาทุนทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน [คลิกดูกิจกรรม]
วันสถาปนาโรงเรียน      
   
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา โดยแยกเป็นระดับชั้นนำไปถวายวัดต่างๆ ในชุมชน ระดับชั้น ม.1 วัดมหิงสาวาส, ระดับชั้น ม.2 วัดบ้านเด่น, ระดับชั้น ม.3 วัดสุกาวาส, ระดับชั้นม.4 วัดศรีอุทุมพร, ระดับชั้นม.5 วัดบุณฑริกาวาส และระดับชั้น ม.6 วัดบ้านท่า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. พร้อมกันนี้นักเรียนหญิงได้ฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชา โดยพร้อมเพรียงกัน [คลิกดูกิจกรรม]
แห่เทียนเข้าพรรษา       
   
      โรงเรียนไชยปราการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระยะทางจากโรงเรียนถึงวัดถ้ำตับเตา รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่ง และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดถ้ำตับเตา อย่างพร้อมเพรียง [คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]
วิ่งทดสอบสมรรถภาพ  
   
       โรงเรียนไชยปราการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีผู้กำกับ รองผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารี ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียน    ไชยปราการ [คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ