ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา


  โรงเรียนไชยปราการยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21"โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา" ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2557
  ............................................................................
  นักเรียนที่ติด 0 ร มส ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่ 17 พ.ย. 57
  ............................................................................
          
นักเรียน-คณะครูร่วมบริจาก
วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มา
อบรมการออกแบบและเขียน
โลหิต( ได้โลหิต ๒๘,๐๐๐ ซี.ซี.)
 
ฝึกศิลปการแสดงให้กับนักเรียน
 
โปรแกรมควบคุมสมองกลฯ
       
             
     

 
 
งานวันลอยกระทง ปี2557
 
การอบรมเครื่องบินพลังยาง
 
งานรับผ้ากฐินพระราชทาน