คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนไชยปราการ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารเบื้องต้นก่อนเข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน
 
 
 
 
.................................................................................................................
 
 
..................................................................................................................
 
 

     

 
 
 

       
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   กิจกรรมวันภาษาไทย  
       
             
       
  กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา  
อบรม Google App for Education
 
พิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย