โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คนเก่งของเรา
         โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับ นายปรัชญา ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกสอบ ผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้า โดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 
   
       โรงเรียนไชยปราการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย  1 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีผู้กำกับ               รองผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารี ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนไชยปราการ [คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]
วันสถาปนาลูกเสือไทย  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรม น้อมรำลึก  
ครูกลอนสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน [คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]
วันสุนทรภู่  
    โรงเรียนไชยปราการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559    
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อครูบาอาจารย์
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูในตอนเช้า และตอนบ่ายมีกิจกรรม                                     To Be Number One
กิจกรรมวันไหว้ครู  
   
    นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง จากนั้นครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแนะนำ ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน และเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนำไปบริหารจัดการในโรงเรียนต่อไป [ คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ ]
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559  
   
   โรงเรียนไชยปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านห้วยไผ่ ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคที่มาจากยุง โดยมีท่านนายกสุชาติ บัวคำ นายกเทศบาลตำบลไชยปราการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้น นักเรียน คณะครูและชาวบ้าน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน[ คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ ]
กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย