ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา


  โรงเรียนไชยปราการพานักเรียนพร้อมด้วยคณะครูทัศนศึกษา เชียงใหม่-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี จำนวน 4 คืน 5 วัน ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558
 
  ............................................................................................................................
  ตารางสอบ o-net และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ
 
  ............................................................................................................................       
ติวเข้มเดิมเต็มความรู้ETV.
วันคริสตและสวัสดีปีใหม่
พิธีถวายพระพรแด่
 
ณ ร.ร.ไชยปราการ
ประจำปี๒๕๕๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
       
         

 

 
       
ครูและนักเรียน รร.ไชยปราการ
ร่วมงานวันเอดส์โลก
พิธีวันราชสดุดี..วันวชิราวุธ
ลูกเสือไทย ร.ร.ไชยปราการ
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
             
       
นักเรียน-คณะครูร่วมบริจาก
โลหิต( ได้โลหิต ๒๘,๐๐๐ ซี.ซี.)

วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มา
ฝึกศิลปการแสดงให้กับนักเรียน
อบรมการออกแบบและเขียน
โปรแกรมควบคุมสมองกลฯ