โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
    ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 [คลิกดาวน์โหลด]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
             โรงเรียนไชยปราการขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ทองทิว  ลุงคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเหล่าผิ่ง แซ่หลี่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ ด.ช.สุชาติ เข้ารอบชิงชนะเลิศ 13 คนสุดท้าย ในการแข่งขัน 180IQ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คนเก่งของเรา
         โรงเรียนไชยปราการ ขอแสดงความยินดีกับ
นายปรัชญา ขันทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการคัดเลือกสอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อชุมชน (วคช.) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
 
 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงรียน นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันกราบสักการะถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลฯ โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
น้อมถวายความอาลัย  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   นางสุริยา ชุ่มมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ [คลิกดูภาพกิจกรรม]
ร่วมงานวันปิยมหาราช